T: Eines tècniques

En l'era de la informació, els serveis de traducció són gairebé inseparables de la tecnologia de traducció, i la tecnologia de traducció s'ha convertit en la competitivitat bàsica dels proveïdors de serveis lingüístics.En el sistema d'assegurament de la qualitat WDTP de TalkingChina, a més de posar èmfasi en la "persona" (traductor), també concedeix una gran importància a l'ús d'eines tècniques per millorar l'eficiència en la gestió del flux de treball, acumular contínuament actius lingüístics com la memòria de traducció i la terminologia, i en al mateix temps millorar la qualitat i mantenir l'estabilitat de la qualitat.

Eines tècniques