W: Flux de treball

El flux de treball estàndard és la garantia clau de la qualitat de la traducció.Per a la traducció escrita, un flux de treball de producció relativament complet té almenys 6 passos.El flux de treball afecta la qualitat, el temps de lliurament i el preu, i es poden produir traduccions amb diferents propòsits amb diferents fluxos de treball personalitzats.

Flux de treball
Flux de treball 1

Un cop determinat el flux de treball, si es pot executar, confieu en la gestió d'un LSP i en l'ús d'eines tècniques.A TalkingChina Translation, la gestió del flux de treball és una part integral de la nostra formació i avaluació del rendiment dels gestors de projectes.Al mateix temps, utilitzem CAT i TMS en línia (sistema de gestió de traduccions) com a ajudes tècniques importants per ajudar i garantir la implementació dels fluxos de treball.