Servei

Traducció de MarCom.
Traducció, transcreació o redacció de còpies de comunicacions de màrqueting, eslògans, noms d'empreses o marques, etc. 20 anys d'experiència exitosa al servei de més de 100 MarCom.departaments d'empreses de diferents sectors.

Interpretació i lloguer d'equips
Interpretació simultània, interpretació consecutiva de conferències, interpretació de reunions de negocis, interpretació d'enllaç, lloguer d'equips SI, etc. 1000 sessions d'interpretació Plus cada any.

Traducció de documents
Traducció de l'anglès a altres idiomes estrangers per traductors nadius qualificats, ajudant a les empreses xineses a globalitzar-se.

Entrada de dades, DTP, Disseny i impressió
Detalls >

Localització multimèdia
Detalls >